Zagrozenia naturalne wybuchy wulkanow

Urządzenia oddane do aktywności w okolicy zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do wdrażania w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm powiązanych z tą radą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli idzie o konkretne produkty. I warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych obowiązujących w danych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą natomiast być różne z dyrektywą, i nie mogą zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny współpracy z obowiązującym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano ogromnego znaczenia do korzystania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i usuwający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, toż po wielu wypadkach zastosowano nowe typy olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny jest pewnym z wielu potwierdzeń, że rzucanie się do wysokich norm, powiązanych z materiałami w przestrzeni zagrożenia wybuchem jest głównym obowiązkiem każdego właścicielowi oraz pracownika. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak opisuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian cierpiącym na końca likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dopasowywanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest ważną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to jednak głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego skończenia pracy, niedawanie się do zasad etc. Kierowanie się do woli ATEX i zasad z nią połączonych jest istotnym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług powiązanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko wykorzystuj się do korzystania materiałów z odpowiednimi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich opinii!