Zaburzenia psychiczne tarczyca

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak wciąż nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne być czynnikiem wysyłającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest możliwe zazwyczaj w ważnej i trzeciej fazie życia człowieka, skupia się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i jedzie do szerokiej destabilizacji w utrzymaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie toż stricte leczenie farmakologiczne, podobne do sposobu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozdzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą ustawiają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i kłopoty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne sprawie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u kobiet, które chorują na dwubiegunowość. Poza tym wpływ mają także takie czynniki jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i więcej stresujące sytuacje. Też dużo duży nacisk mają także wychowanie i środowisko, w jakiej przebywają potencjalnie chorujące osoby.