Wypadki przemyslowe

W punktach przemysłowych, szczególnie tych powiązanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, jakie potrafią zatrzymać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, że najpoważniejszy problem siedzi w błędzie odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy oczywiście od polecania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Istnieją wówczas technologii porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i wyróżnia się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przykłada to dokładnie, że ważna nie brać pod opiekę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić profesjonalnymi zawodowcami. Nie dokładnie pomijać tego wymiaru przy zakładaniu i rozwijaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej wielkości i wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w obiektu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to zaledwie większość z tego co powinien brać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na efekt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na punkty rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i utrzymywanie o jego pewną jakość powinny wynosić same z ważniejszych składników zarządzania każdego obiektu.