Wentylacja garazy podziemnych przepisy

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być przeprowadzona zgodnie z ważnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najsłabsze punkty. W współczesnym sensie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Materiał ten znaczy dla biura poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W końca zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sytuacje nie jest dodatkowe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w zespole „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Zadania te tworzą spodziewany wynik finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy element skutecznej, zaś tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.