Warunki do powstania pozaru

Aby dołączyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w domu lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co istnieje zawsze najczęstszą przyczyną pożarów w obiektu Ujawnia się, że przyroda ma mały wpływ na wystąpienie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest pracownik. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia stanowi najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną podstawą jest połączenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu. Może to istnieć wykonane przez leciwy wiek instalacji, lub przez zwarcie pochodzące z naprawy przez niedoświadczoną osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które jest non stop podłączone do prądu również posiada wysoką wartość na liście przyczyn pożarów. Prowadzenie prac, w których zjadana jest spora temperatura np. w rolach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, które są łatwo palne (np. butle gazowe) i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Ale tak jakie powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W sensu zwiększenia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej dyrektyw zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, jaki mógłby wykonać pożar w budynku. Jednak na co dodatkowo powinniśmy zwracać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które mówią budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto jeszcze zaopatrzyć budynek bądź jego strony w sprzęt, który ułatwi gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu gdy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy i na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną oraz zagwarantować jej doskonałą konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić uwagę na to jakie przedmioty są używane do instalacje oraz wykończenia domu bo możemy wyróżnić kilka warstw materiałów mając pod uwagę ich łatwopalność.