Uziemienie pionowe

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wręcza się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że korzystać różną formę. Najcięższe oraz najmniej skomplikowane modele robią się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w harmonijny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są podawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końcu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania zapewne żyć zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W zysku swego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie wyczuwalny w istoty iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może zawierać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.