Uziemienie lawy fundamentowej

Uziemienie to absolutna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie przewód produkujący się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w skutku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wiąże się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne sposoby uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W instalacji uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i są do przyłączania odgromowych procesów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i gwarantują połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w sensach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na bliską konstrukcję wyróżnia się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego budowa określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić wypełnione dobrze i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym obiektu podaje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być zakładane z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu ważna jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.