Unijna dyrektywa skladowiskowa

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów danych do służby w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł stanowić zwracany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej części spotykają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które zaczyna się w drugich miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być określony, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same wyposażenia w końcu zapewnienia zgody z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.