Tlumacz dobry

Oczywiście najbardziej popularnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje toż, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem łatwym i nieomal automatycznym. Niestety, realia składają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansie, jak jeszcze często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w swoich fachu tłumaczy pochodzi z mylnego założenia, że ich praca określana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że stoją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi nastrojami i zwrotami w różnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest twierdzenie, iż istnieją niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza zupełnie nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do podejmowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów nadal jest unowocześniania i implementowane są nowe rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie traktowane jest profesjonalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

http://erp.polkas.pl/systemy-do-zarzadzania-firma-polkas-nowa-oferta/Systemy do zarządzania firmą- Nowa oferta | Systemy ERP | POLKAS

O ekspertów w wysokich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to zadanie skomplikowane, które musi od autora przekładu dużej wiedzy, dużego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego odznacza się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i docelowego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy czerpiące z innych języków brzmią prawie jednakowo, a ich oznaczania objawiają się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale jednocześnie pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.