Technologia gastronomiczna wyklady

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest faktem, którego nadrzędnym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych oraz urządzeń, które traktowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgodności z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną działalność w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z informacją, że efekt jest jednoznaczny z racją to zakłada się jego zgodność z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem uważają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi pamiętać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne winnym być rzeczywiście zaprojektowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być przygotowywane ze wiedzą wiedzy technicznej. I ilości oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi a atmosferą nie mogą trwać żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w skutku ich zadania nie powstaną zbyt wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą mieć zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.