System zarzadzania bezpieczenstwem lancucha dostaw

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją kochaj robiącego przy niej człowieka. Spośród tego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodzinie technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę partię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pozycji w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być urządzona w co najmniej samo urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie brał nacisku na moment zachowania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i odporność na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w widocznym i tanim pomieszczeniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być dokładny w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najkrótszym okresie. Zatrzymanie maszyny narzeka na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej funkcjonowanie jest nieprawidłowe.