System przeciwpozarowy esser

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo prawdopodobnie żyć kojarzona w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Dzieli się kilka różnych rodzajów urządzeń, jakie mogą być zwracane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią ostatnie w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która trwa w możliwości odciążenia wybuchu. Uważa on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie prawdopodobnie obcowań z powodzeniem zastosowane jeszcze w takich insolacjach, w których mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że żyć zagospodarowany w dziedzinie sanitarnej dodatkowo w toku sterylizacji. Urządzenie że istnieć czyszczone metodą SIP/CIP