Swoboda przeplywu towarow na rynku wewnetrznym ue

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie wymaga robić artykuł w współzależności od otoczenia w którym będzie on przyjmowany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim dawana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mówienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być szybko wycofany z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.