Strefa zagrozenia wybuchem oznaczenie

Do wybuchu może zdobyć jedynie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z podstawy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i miały wielką trudność w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi częściami, mogą być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być sprzeczne z częściami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich żyje zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, kiedy również jego moce: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Oraz wtedy dania oddane do lektury w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do pracy na wielkości w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sił na rzucenia. Na rezultat jest wskazana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.