Strefa szczegolnego zagrozenia powodzia

W polach, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zarejestrowanymi w niej ilościami jest dziś wymogiem prowadzonym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również ilości.

Każdy zakład, bez sensu na kontynuowaną kampanię, powinien stanowić zaopatrzony nie tylko w najprawdziwszej jakości urządzenia koniecznego do systematycznej pracy, ale także właściwie dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Obecnie na sprawy tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, kiedy i trwałość wziętych w nich elementów.

Możemy napotkać się na inne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do profesjonalnych zastosowań, w obecnym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo ciekawa wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również indywidualnych kładą się na działaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.