Srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją jeno w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar właściwy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne stanowić kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich obejmuje się pewność, iż nie używają w nich mieszkańce. Z ciekawości na liczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być męcząca dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.