Srodek gasniczy abc

Pożary, które zapadają w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę kieruje się w wnętrzach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wtedy żyć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno być zastosowana, ze powodu na jej bardzo niski ciężar właściwy, co zabiera się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest kilkoro efektywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy kojarzy się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna zapewne być wyjątkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle korzystne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.