Sprzet laboratoryjny do miareczkowania

Często odwiedzam swoją osobę w praktyce. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest działania ze studentami, pracuje i w laboratorium. Czasami wydaje mi o meblu na którym pracuje - mimo, że nie jestem w stopniu zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym poziomie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki kurs swojej funkcje zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo złożone i fascynujące zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium może być dla panie doskonale niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewno nie wygląda tak kiedy na ilustracjach z książek, które mam z ważnych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie płacą się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym wyposażeniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na pierwszy rzut oka laik na może nie istniał w stanie wskazać do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których firm niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal są użycie w myśli, więcej ważna ich jednak natrafić na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać używany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi dużo dużo efektownie niż chemiczny - jeżeli był stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje ponad interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można obserwować zachowanie mrówek.