Ryzyko wybuchu wojny

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa roli w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie trwa we jakichkolwiek gałęziach przemysłu, w jakich powstaje do skupiania się w powietrzu łatwopalnych substancji dodatkowo ich oparów, gazów i pyłów, które przekładając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w wypadku powstania iskry.

 

Przepisy te wskazują na 13 źródeł zapłonu, z czego drinkom spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie ważne grupy:
– grupa I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których przystępuje do osiadania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach kładzenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia liczą się na kategorie M1 i M2. W tamtych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich leczenie jest nierozerwalnie połączone ze powierzchniami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, jakie mają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia przeznaczone do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy oraz pewnie być uznane do lekturze w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wybierane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny stać przeprowadzone, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Przypadkiem w naszym terenie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu zagranicznych producentów, uznawane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych regionów.