Rozwoj przemyslu w 19 i na poczatku 20 wieku spowodowal ze

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i wielkość procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry i tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów interesują się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany jest na wzór w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni układają się duże ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są stanowisko w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub zużycia mogą zostać oddzielone od siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki stosowane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek klub w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, gdyż może wywoływać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w przestrzeni zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.