Rozwoj firmy produkcyjnej

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną część materiału. W porządku frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Bierze się bardzo łatwo orientujące się maszyny, które odbywają z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze.
Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.
W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy montują się z zębów prostych lub spiralnych.
Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu.
W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi być trochę pochylony. Możliwe istnieje dodatkowo obrabianie (skrawanie) materiału na brzegach jak tylko frez posiada uzębienie ważne.
W zależności od typie materiału, który uważa być poddany obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.