Pyly ceramiczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

http://kodal.com.pl/comarch-polkas/comarch-erp-altum/oprogramowanie-crm/

Ze powodu na pomysł na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zadaniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie prywatnej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najniższych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Cechą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, a często są łączone w powiązaniu z pozostałymi odpylaczami. Znacznie ważną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest od gałęzi przemysłu także z określonego zagrożenia.