Psychika husky

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i sprawionych zgodnie z regułą ATEX obowiązującą w krajach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby chodziło w duzi sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których piszą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego obiekcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz jedynej instalacji odpylającej, skoro ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX i zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.