Program magazynowy cdn xl

Program CDN to software do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi z angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Istnieje wtedy materiał klasy ERP (ang. enterprise resource planning).
Kupi on na efektywne myślenie oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Ułatwia on doskonalszą współpracę poprzez gromadzenie i zmienianie danych.

 

Pomaga toż w olbrzymim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i lepsze nadzorowanie powstających w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest już sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL oraz jest on określony dla małych oraz delikatnych przedsiębiorstw. Dzisiaj jest on używany przez kilka tysięcy firm w wszystkiej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsięwzięcia produkcyjne, handlowe i zajmujące się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zatrudniające program to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch oferowane jest przez sieć ponad 900 partnerów zaś w sklepie firmowym online.

elzab k10Elzab K10 - kasa fiskalna Polkas

Program kupi na zdobycie wymiernych korzyści, które potrafią stanowić kontrolowane. Największą poprawę działania firmy zaobserwowano w obszarach:
– czas potrzebny na rozpoczęcia raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– dochody ze sprzedaży (15%)

Program zezwala na maszynę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został również udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z dostępnością z jakiegoś mieszkania na świecie i dużym bezpieczeństwem gromadzonych danych.
Inne korzyści tej wersji systemu to:
– start bez potrzeby instalacji systemu
– brak potrzebie posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na samodzielnym komputerze z dostępem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych modułów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch idzie na wysokie usprawnienie działania firmy.