Podstawowe wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy dla budynkow

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wprowadzane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

http://centrumnatura.com.pl/comarch-polkas/comarch-erp-ifaktury24/program-do-ksiegowosci-comarch-erp-ifaktury24/

Obecnie każde urządzenia przygotowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić dodatkowo zawarte będące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego biura i nakładać na skalę jego szansy finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.