Odpylacze trocin

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) żyje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla średnich oraz rozległych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest transferowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w czasie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest warte dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego działalności (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).