Odpylac ang

Dyrektywa ATEX tworzy na celu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tegoż dokumentu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto dąży do zminimalizowania a tak wyeliminowania ryzyka czerpania z urządzeń bądź sposobów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, a które to wyposażenia bądź sposoby nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przestrzeniach wybuchowych. Wymagania te kierują się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, jakie mogą dać zapalenie się narzędzi w strefach zagrożonych wybuchem. Uzyskuje się również do systemów ochronnych, które podczas wybuchu zakładają się samoczynnie. Zadaniem tych systemów ochronnych jest przede wszystkim jak najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie produktów jego powtarzania się. Wymagania atex jednocześnie zwracają się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż zajmuje na planu bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, które to szukają się w strefach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod opiekę części i podzespoły, jakie nie są w stopniu pełnić samodzielnych funkcji. Ale są ważne przede każdym dlatego, że działają na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń jak i układów ochronnych. Na terenie całej Unii Europejskie do zakupu można zapoznać wyłącznie te wyroby, które zawarte są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, i które przede ludziom te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą całkiem nowych wyrobów, które po raz pierwszy wprowadzane są do obrotu. Chodzi także o te produkowane na placu Unii Europejskiej, kiedy także też jakie do Grup Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe robione w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z poza Unii Europejskiej, - wyroby oryginalne także „jako inne” oznakowane przez kobietę, która nie jest ich prawdziwym producentem.