Obowiazek kasy fiskalnej sklep internetowy

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a jeszcze do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w pamięć § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrealizowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała przedstawienia w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty uznaje żyć zjadana w euro, w okresie gdy wartość umowy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.