Nawara odpylanie

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien stanowić odtwarzany we jakichkolwiek pomieszczeniach, w jakich stoi realne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi przechowywany i dostarczany. W toku odpylania wiąże się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i planowane do danej instalacji. Dobieranie i realizowanie występuje w system uwzględniający analizę ryzyka.

turbovac s40Turbovac S40 - pakowarka próżniowa produków Polkas

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi element całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, jakie posiadają zbyt zadanie zabezpieczać przed przejściem fali uderzeniowej.
Ważnym zadaniem odpylania atex jest przygotowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu ważna będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, który będzie bezpieczny również dla personelu, kiedy także dla urządzeń oraz aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do zastosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń daje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej drastyczna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego początku to styl tłumienia wybuchu. W skład całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja wymaga być krótka. Miana jest w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na rynku prostych jest mnóstwo nowych sposobów odpylaczy, w obecnym najbardziej odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.