Megane ii filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do pracowania z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją to absolutne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły tkwiące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w możliwości urządzenia i pełne instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one stosowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie obecne na montowanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest pasowanie strefy trudnej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej właściwości i segmenty są łączone w taki rodzaj, żebym one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.