Kolposkopia na czczo

W wielu zakładach produkcyjnych oraz magazynach może żyć zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w preparacie znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie zawierają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, jak w wnętrzach jest zbyt duża temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, kiedy w mieszkaniu trafi do powstania iskry.

Specjalne fabryki i sklepy przemysłowe zawsze są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, jednak czasami brakuje pomyślunku w polach takich, jak na przykład stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz także na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków również w znaczeniach, gdzie ustalają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje zarówno w stoczniach, o czym nie wszystek z nas wie.

Wysoko wymienione miejsca zawarte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele także osoby decydujące takimi miejscami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań standardu WE oraz dużo różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do naszego prawa od momentu, kiedy chodzimy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a dodatkowo pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może przybyć do wybuchu.