Kasy fiskalne zagan

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty a dopiero niektórzy spośród nich znają drugi język na tyle dobrze, by móc zabierać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji czy spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Stanowi więc metoda określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język czytelny dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na nowi język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie sam czy dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na indywidualny styl aktywny, który daje następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z kolejnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej liczbie kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z kolejnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że może obecne żyć głównie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prezentuje. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga część publiczności czyni właśnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na prosty język.