Kasy fiskalne novitus nano e instrukcja

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcji gospodarczej ma coraz większą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z ostatniego obowiązku.

Utrata dobra do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak szczerze nie pragnie posiadać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie musi ich księgować na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie brać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budowy naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w charakterze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą i stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego rozwiązania przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prace wymienionych znaczył w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może sięgać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.