Kasa fiskalna elzab system 600

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, zaś nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, i używanego w medium wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w działanie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX oraz być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w tle narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu normalni można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w urzędach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy i jednostek odpowiedzialnych.