Kanaly wentylacyjne 160

cap 816Zobacz opis w pdf

W wnętrzach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje wielkie prawdopodobieństwo wybuchu. A w wszystkim przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje wspólne z zasadą atex (atex installation), jakie biorą za zadanie zwolnić z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak dużo być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w skórze ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w tłach zagrożonych. Należy pytać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację również nie doprowadzać do montowania się w wnętrzu znacznej zawartości zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie spędzać w sobie ładunków elektrostatycznych co może wywołać iskrzenie i po wybuch. Kanały odciągowe planują być przeprowadzone ze zwykli o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Wykorzystane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Dobrym tonem jest układanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, już na początku taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być dokładne i dokładne z zasadą atex. Instaluje się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne oraz style samoczyszczące za duże natężenie pyłu w budów. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń nadal są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie zasady oraz są wspólne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam być jak najmniej ludzi natomiast to dopiero osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i zasad jest sytuacją najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i akcesorium objęte dyrektywą atex mają bezpośrednie specjalne oznaczenia i certyfikaty otrzymujące się w środowisku pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: siedzące w górnictwie, działające w drugich pomieszczeniach. Ta zwłaszcza istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.