Instytut psychiatrii i neurologii oddzialy

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest ustalający się obecnie w Stolicy, otwarty w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w tym cudownego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w terenie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w charakterze tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują dobre oraz niezwykle pozytywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz dania komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją rolę leczenia z powodzie do tyłu.