Gaszenie pozarow gra online

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy ale od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta także czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle korzystne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może istnieć aplikowana na prostych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się też w wnętrzach, w których że ona dać poparzenia dostających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.