Dyrektywa unijna ochrona danych osobowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być wykonane przez każde produkty, jakie są oddane do wykonania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest uzależnione z zastosowaniem dowolnego artykułu w działach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współpracy z racjami atex a za dostosowanie danego produktu do ostatnich reguł. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które wydobywają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje zatem przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wtedy żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w wypadku, kiedy duża ilość energii wypływająca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru trafia do wybuchu, który stanowi ogromne ryzyko dla życia oraz zdrowia ludzkiego.