Dyrektywa atex 137

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Kieruje się w decydującej wadze do wymagań które muszą istnieć wypełnione przez produkt, który poświęcony jest do wdrożenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które pozostawione są do użytkowania we wspomnianych powyżej strefach.

 

comarch erp optima demoZapraszamy do pobierania wersji demo programów enova365 oraz Comarch ERP Optima. | Systemy ERP | POLKAS

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa ogranicza się wyłącznie do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe podawane są w normach. Natomiast informując o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w niektórych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa prezentuje się obligatoryjnością. Jej priorytetem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w odległościach zagrożonych wybuchem wziętą we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX ogranicza się do strony składowych, wtedy jeśli mają stanowienie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i sposobów ochronnych. Wznosi się jeszcze do urządzeń, które chowane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność może tworzyć bezpośredni pomysł na sprzęt ochronny stosowany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie łączy się do aparatury medycznej, urządzeń oraz systemów ochronnych danych do specjalistycznego brania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego wyłącznie do użytków wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla całych wyrobów przeznaczonych do wprowadzania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymagania wszystkie i uzupełniające dla jednych grup i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są wprowadzone w Dodatku II.
Dania a systemy ochronne potrafią być celem także innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów a jakie dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.