Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow

Innowacyjny przemysł wykorzystuje dziesiątki tysięcy palnych i wybuchowych substancji. Parametry gazów oraz cieczy w moc przykładach są doskonale poznane i udokumentowane. Dlatego te identyfikacja zagrożeń, które dotyczą z ich obecności w ciągu prac jest stosunkowo bardzo prosta. Sytuacja stoi się o wiele dużo kłopotliwa w wypadku przemieszczania, magazynowania lub obróbki materiałów sypkich. W wielu przypadkach na pozór niegroźne substancje takie jak mąka, drewno, cukier, kakao, aluminium czy dokument w budów pyłu stanowią poważne zagrożenie wybuchowe.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania używane są do leczenia osiadłego pyłu z parkietów, gładkich powierzchni oraz konstrukcji narzędzi i hal. Uważa więc na końcu utrzymanie czystości w tłu pracy, a tymże samym ochronę osób pracujących oraz instytucji oraz akcesoriów przed zgubnym wpływem pyłu, w tym zagrożeniem pojawienia się wtórnych wybuchów. Każda firma wykonująca instalacje przemysłowe, musi wykonywać montaż zgodnie z aktualnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie atex installation.

http://erp.polkas.pl Płace i kadryComarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | Systemy ERP | POLKAS

​Ważne zadanie które pełni centralne odkurzanie:
– ochrona zdrowia i życia osób wykonywających w wnętrzu przed niszczącym działaniem pyłów.
– ochrona organizacji i narzędzi przed awarią w efekcie ingerencji pyłu,
– ochrona budowy oraz osób pracujących czynność przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłku.

Uwaga – zagrożenie wybuchowe
W przypadku jeżeli w procesie odkurzania biorą udział palne lub wybuchowe substancje, gazy, pyły, opary cieczy, bądź mieszanki hybrydowe, istnieje wysokie ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Wydarzenie wtedy że wywołać do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całej jednostki. Według statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony są zakwalifikowane do jakości urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem.

Centralne odkurzanie, a bezpieczeństwo wybuchowe
Jak powiedziano wyżej, drinkiem z prawdziwszych zadań instalacji centralnego odkurzania jest ograniczenie ryzyka wtórnego wybuchu poprzez usunięcie z działu pracy tzw. pyłów osiadłych. Rozwiązanie toż z jednej strony maksymalizuje bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe jednostki, z drugiej pozwala zminimalizować wydatki połączone z dopasowaniem instalacji procesowej do wymogów dyrektywy ATEX. Tym tymże należy zwrócić uwagę, iż w wypadku pyłów palnych oraz wybuchowych, montaż centralnego odkurzania musi spełniać surowe wymogi dyrektywy ATEX.