Controlling funkcjonalny

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej wielkiej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa miara i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje działać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Obraca się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdyby mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.