Certyfikowane uprawy ekologiczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest wykorzystywani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obecnych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, branych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które rozwijają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania otrzymujące się w takich strefach powinny dysponować stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją to w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na przypadek w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien stanowić dokonany razem z ustalonymi w niej informacjami, co w działalności jest robić do zmniejszenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa ludzi oraz akcesoriów (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.