Celma silniki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń i systemów ochronnych czyli ich składników i ilości.

W kontrakcie ze konkretnymi różnicami w dziale bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele łatwiejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do robocie w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny stanowić dosyć oznakowane i przejść szereg testów, które chorują na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego gatunku urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tu.