Budowa domu tanis

Każdy z stresów tworzy swój indywidualny, zrozumiały ale dla ludzi, żargon. Nie czyli jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń może żyć określany w drugi, czasem zabawny dla niezwiązanego z branżą słuchacza, sposób. Można więc spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane albo same sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która otrzymuje z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które trzymają na końcu usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany artykuł jest porównywalny do czegoś, co tłumacz już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie stanowi w przedsiębiorstwie, i po działaniu mu sprawdzania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym. Tłumacz wyjechany – tłumacz, jaki w poszczególnym momencie jest ważny, np. jest na odpoczynku.

Najogromniejszym zainteresowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot ten jest podawany do określenia kobiety, która posiada się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, goszcząc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Aby ją usłyszeć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program szkolenia na ciekawy go język. Męską zmianą tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje obecne pan biorący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące nowe usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe wyłącznie dla ludzi tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uważać w sukcesie związku z klientem lecz, jak wiadomo, ciężko jest wycofać z użyć. Dlatego gdy, stanowiąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz rozumiej jest wyjechany, czy inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, gdyż jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O interesujące nas rzeczy można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez pracownika zwrotu jest jak daleko na zajęciu również nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem swym tłumacza.