Bramy przeciwwybuchowe

Explosion protection to ubezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych działań w przestrzeniach zagrożonych takim wybuchem. W projektu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć dobrzy system zabezpieczeń przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede ludziom we jakichkolwiek strefach, jakie w jakiś szkoła są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą brane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na system zabezpieczenia przed wybuchem komponuje się w głównej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na rozpoznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego końcem będzie zniwelowanie wybuchu w jasnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie rozprzestrzenia się i zostaje jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to sprawia, że pożar nie powtarza się. Omawiany sposób stanowi drinkiem z najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli teraz do niego trafi to uchronienia przed jego efektami. Zmniejsza on efekty wybuchu. Na czas ten wykonują się takie składniki jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim stanem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia powraca do przeciętnego poziomu. Wśród układów odciążających nazywa się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Jest więc sposób odcinający wybuch. Jego punktem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede każdym dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może skutkować wtórne wybuchy, także bardziej tragiczne w efektach. Stąd też system odcinający cierpi na planie zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne a tym podobne.