Brak przegladu kasy fiskalnej jaka kara

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który tworzy usługi czy robi sprzedaży na sprawa osób zewnętrznych i rolników płacących się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do kraju 2016 roku, jest przepis informujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w zeszłym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły realizacja w czasie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia energii w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które muszą płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie zaczynają naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę finansową w procesu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten sam obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z opcją opłacenia ich w niezależny rodzaj niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników a jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.