Biuro rachunkowe pkd

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomocy w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te przygotowuje na pracę innych podmiotów gospodarczych i firm, a oraz osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do tworzenia obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typie operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszelkie dane potrafią stanowić aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W zależności od kwoty i charakterze firmy można skorzystać różne moduły jakie ma program Optima Biuro Księgowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa kupi na zachowanie ksiąg razem z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w postępowanie elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a też wartości prawych i lekkich. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry tudzież Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest szczery w kategorii dużej i wzoru usługowym dostępnym przez internet.