Bezpieczna praca pod samochodem

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do działalności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

krajalnica do wędlin automatycznaMa-ga A912 - automatyczna krajalnica do wędlin i sera Polkas

 

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie wykonywało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żeby mógł być przydatny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W początkowej klasie otrzymują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które rzuca się w tamtych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do służbie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być prosty, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne zaopatrzenia w obiekcie zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.