Bezpieczenstwo i higiena pracy w elektroenergetyce

Również w XIX wieku praca w dużych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni idealnych warunków pracy oraz korzystający głodowe pensje każdego dnia walczyli o życie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł olbrzymie zmiany w trybie traktowania pracownika, a także bezpieczeństwa w tle pracy.

Co prawda istnieją firmy, które ciągle nie zważają na pokrycie odpowiedniego otoczenia, zawsze na że nie są to instytucje bawiące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego rodzaju niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do jakich zaliczamy wentylatory i filtry, które tworzą odpylanie razem z informacją atex. W zależności z potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą stanowić brane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania liczy na tym, aby pod wpływem eksplozji pyłu w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego zjawiska będzie rozwiązanie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a jeszcze innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w które potrafią stanowić dostarczone instalacje odpylania, jest sposób gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W strukturze instalacji atex są także śluzy celkowe ludzie do indywidualnego usuwania nagromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a ponadto nie ulegają rozerwaniu w dotyku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą podnosić się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w odpowiedniej formie sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie podejście będzie świadczyło o odpowiedzialności, a jeszcze przezorności. W kraju doskonale wiadomo, że o dużo dostępniejsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie wydatków połączonych z potyczką spośród ich efektami.